Hlavička - Mezi monitorem a židlí

Total Commander v účtu s omezeným oprávněním

Používáte-li správce souborů Total Commander v účtu s omezeným oprávněním, musí být správně nainstalovaný, aby uchoval FTP účty, které byste si chtěli uložit, a změny v nastavení programu, které jste provedli. Potíže je v tom, že Total Commander si nastavení ukládá do souborů wincmd.ini a wcx_ftp.ini a tyto soubory musí být unikátní pro váš uživatelský účet a musí být v takovém umístění, kde je i ze svého omezeného účtu můžete měnit. Jednou možností řešení je správná instalace programu, existuje ale také malý a trik, jak Commander přimět nastavení ukládat.

Víceuživatelská instalace

Total Commander (dříve se jmenoval Windows Commander) až do verze 5 vůbec neuměl při instalaci nastavit umístění ini souborů. Ty měly pevné umístění ve složce Windows a byly společné pro všechny účty. Pokud Commander vždy neodinstalujete, ale jen aktualizujete (tzn. přeinstalujete přes starší verzi), a nezměníte při tom umístění ini souborů, máte s možná ini soubory ve složce Windows a jsou společné pro všechny účty.

Správně by instalace Total Commanderu v počítači, kde se předpokládá existence více účtů, měla proběhnout s následujícím nastavením:

Na čtvrté instalační obrazovce klepněte na tlačítko Změnit umístění souborů INI. Pak stiskněte tlačítko Další.

Na následující obrazovce vyberte buď volbu Data aplikací (data aplikací určitého uživatele) nebo Documents and Settings (dokumenty určitého uživatele). Dále zaškrtněte políčko Nastavit toto umístění pro všechny uživatele systému.

Pokud byste políčko nezaškrtli, uživatelský účet, ve kterém Total Commander instalujete, bude mít ini soubory uložené způsobem, který jste vybrali, ale ostatní účty ne.

Na následující obrazovce instalačního průvodce přepněte přepínač Vytvořit zástupce na hodnotu Pro všechny uživatele, aby měli zástupce pro spuštění programu k dispozici i uživatelé ostatních účtů.

Spustíte-li Total Commander v jiném účtu, než ze kterého jste jej instalovali, budete ho muset znovu od začátku nastavit. Nejnepříjemnější je, že se program spustí v angličtině, proto ve spuštěné konfigurační stránce vyberte v levém sloupci položku Language, v pravé části okna vyberte češtinu a klikněte na tlačítko OK nebo Apply. (Pokud konfigurační okno se nespustí samo při prvním spuštění programu, spustíte jej pomocí nabídky Configuration > Options)

Chci si svá nastavení zachovat!

Pokud přeinstalováváte Total Commander, měníte jeho nastavení, nebo nastavení přenášíte na jiný počítač, můžete si ušetřit spoustu nastavování: soubory wincmd.ini a wcx_ftp.ini si zazálohujte. Později vyhledejte INI soubory aktuální instalace Total Commanderu a přepište je oněmi zazálohovanými soubory. Total Commander při tom musí být vypnutý, jinak soubory, které mu podstrčíte při ukončení programu zase přepíše zpět!

Poznámka: Pokud jste nikdy nepoužili FTP připojení v Total Commanderu, soubor wcx_ftp.ini nebude vůbec existovat. Jinak jej najdete ve stejné složce, jako soubor wincmd.ini.

Obvyklá umístění ve kterých můžete hledat INI soubory Total Commanderu:

  • Složka C:\Documents and Settings\jméno uživatele\Data aplikací\Ghisler\
  • Složka C:\Documents and Settings\jméno uživatele\
  • Složka C:\Windows
  • Složka C:\totalcmd
  • Složka C:\Program Files\totalcmd

Vynucené použití vlastních souborů *.ini

Když jsou ini soubory v umístění, ve kterém nemůžete nic měnit – například v některé složce uživatelského účtu jiného uživatele, bude Total Commander používat nastavení tohoto uživatele a navíc nebudete toto nastavení schopni změnit. Žádné změny, které provedete (změny velikosti okna, záložek panelů, otevřeného umístění v těchto panelech FTP připojení a další), se neuloží a při příštím spuštění Commanderu bude zase vše po starém. Jednoduchým trikem můžete Total Commander přinutit použít jiné ini soubory a to i bez práv administrátora.

Jak ? Drobnou úpravou jeho zástupce.

Nejprve ale vytvořte na vhodném místě (například ve své složce Dokumenty) dva textové soubory wincmd.txt a wcx_ftp.txt. Ve skutečnosti soubory můžete pojmenovat jakkoliv, jen je třeba váš skutečný název souboru zohlednit v parametrech, které za chvíli doplníte do zástupce. V Total Commanderu změňte u obou souborů přípony z txt na ini, takže dostanete soubory wincmd.ini a wcx_ftp.ini.

Pro ty, co nepracují tak často s Commanderem: provedete to tak, že jednou kliknete na název souboru, aby se vybral. Pak změníte příponu za tečkou na ini a změnu musíte uložit klávesou Enter.

Poznámka: Místo zcela nových souborů můžete na zvolené místo zkopírovat již existující soubory wincmd.ini a wcx_ftp.ini. Výhodou je, že pak nebudete muset program celý znovu nastavovat.

Nyní Total Commander zavřete. Upravíme teď zástupce, kterého používáte ke spuštění programu. Tento zástupce by měl být unikátní pro váš účet (jinak budou vaše ini soubory využívat i uživatelé jiných účtů), což nemusí splňovat zástupce na ploše vytvořený při instalaci programu ani zástupce Total Commanderu v nabídce Start > Všechny programy. Vhodné je například přetáhnout si zástupce z plochy do panelu Snadné spuštění.

Na zástupce klepněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte Vlastnosti. V okně vlastností pak do řádku Cíl: za cestu ke spouštěcímu souboru napište mezeru dále lomítko a písmeno i, znaménko =, a za něj do uvozovek cestu k připravenému souboru wincmd.ini. Pak udělejte další mezeru a za ní napište lomítko a písmeno F, znaménko =, a za něj do uvozovek cestu k připravenému souboru wcx_ftp.ini. Celý řádek pak bude vypadat přibližně takto:

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE /i="c:\Documents and Settings\Karel Novák\totalcmd.ini" /F="c:\Documents and Settings\Karel Novák\ftp.ini"

Pak provedené změny uložte tlačítkem OK.

Jakmile nyní spustíte Total Commander prostřednictvím upraveného zástupce, bude využívat ini soubory, které jste mu podstrčili. Pokud použijete prázdné ini soubory, které jste si podle návodu vytvořili, budete muset prvním použití program v tomto účtu znovu nastavit, zvláště nastavení jazyka (viz výše) – neboť Total Commander se po takovémto „resetování“ nastavení spustí anglicky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.