Hlavička - Mezi monitorem a židlí

Jak psát správně texty v počítači

Že se při psaní na počítači nemačká na konci řádku klávesa Enter, ví dnes snad už každý. Když však pročítáme nejrůznější maily, které dostáváme, komentáře v internetových fórech, nebo další texty, nutně získáme dojem, že nešvarů v psaném textu je dost a dost. Naučíme vás psát správně.

Možná si ještě vzpomenete na své začátky, kdy jste dlouho hledali na klávesnici potřebné písmenko, abyste neobratně napsali svůj podpis. Když jste měli napsat delší text, jestlipak jste se zajímali o to, jak správně psát? Kde se v textu píše mezera, jak se píší uvozovky, nebo třeba jak zajistit, aby měly odstavce na začátku prvního řádku stejnoměrné odsazení.

ruce na klávesnici notebooku

Ruku na srdce, kdo z vás sáhl po příručce k Wordu, aby si doplnil znalosti, nebo alespoň použil nějakou tištěnou knihu jako vzor? Texty, které napíšeme a vypustíme do světa, jsou naší vizitkou a jak to tak vypadá, mnohým z nás na tom vůbec nezáleží. Umění psát, umění psát správně a hezky, se pomalu vytrácí…

Neposedná mezera

Snad nejvíc rozšířená začátečnická chyba v elektronických textech se týká psaní mezer mezi slovy. Mezery jsou přitom velmi důležité jak pro estetický vzhled textu, tak pro jeho srozumitelnost, a možná ani netušíte, že na správném psaní mezer je závislá správná funkce mnoha operací v textovém editoru, např. zobrazování uvozovek, nebo kontrola pravopisu.

Mezery oddělují slova. Ale jak je to v případě, že potřebujeme do textu napsat interpunkční znaménka?

Vezmete-li si jako vzor nějaký tištěný text (raději kvalitní knihu, noviny se totiž sází ve spěchu a na pravidla se příliš důsledně nehledí), můžete si všimnout, že znaménka oddělující věty nebo jejich části, jako je čárka, tečka, středník, vykřičník nebo otazník, napíšeme bez mezery hned za slovo, ale mezera musí následovat hned za tímto znaménkem. V celém textu navíc používáme jednoduché mezery, věty neoddělujte dvojitou mezerou.

Mezery patří i do zápisu data, správně je 17. 11. 1989 a nikoli 17.11.1989. A všimněte si, kolik společností má v názvu nesprávnou zkratku s.r.o. Výjimkou tohoto pravidla je třeba zápis času (19.30 h, popř. 14:45), číslování kapitol (kapitola 1.2.4) nebo názvy počítačových souborů (setup.exe).

Myslíte, že když v jednom textu najdete na jednom místě napsáno 15% a jindy 15 %, musí jít o chybu? Ne, mezera v tomto případě rozlišuje význam. Zápis 15% znamená patnáctiprocentní (např. 15% roztok, 6° úhel), zápis 15 % vyjadřuje patnáct procent (roztok o koncentraci 15 %, úhel 6 °).

V některých textech si můžete všimnout zvětšených mezer v nadpisech psaných velkými písmeny, nebo v některých slovech v textu. Ty mají za úkol zvýraznit slovo, nebo zlepšit čitelnost textu napsaného velkými písmeny. Programy na úpravu textu toho dosahují speciální funkcí a je chybou napodobit tento efekt psaním mezer mezi písmeny ve slově. Kromě jiného se tím zbavujete možnosti dělení takového „slova“, kontroly pravopisu a dalších funkcí.

Kontrola pravopisu textového editoru porovnává slova v textu se slovy v pravopisném slovníku. Pro textový editor je slovem úsek textu od mezery k mezeře, přičemž interpunkční znaménka na začátku nebo konci úseku se ignorují. Nenapíšete-li mezeru za čárkou v souvětí, kontrola pravopisu bude považovat poslední slovo první věty a první slovo druhé věty za jediné slovo.

Přilepené uvozovky

Speciální kapitolou je psaní uvozovek. Klávesnice uvozovky nemá (k jejich psaní používáme klávesu pro značku délkové míry palec – anglicky inch) a staré textové programy, jako např. kdysi oblíbená T602, je ani neuměly správně napsat. Dnešní programy pro psaní textu uvozovky automaticky převedou do správné podoby, a to podle mezer a jazykového nastavení textu.

Dejte pozor. Budete-li mít v úseku, v němž píšete, nastavenou angličtinu, budou uvozovky místo normálních českých „A“ vypadat takto: “A”. Všimněte si, že uvozovky stojí vždy těsně u slov, která uvozují. Otevírací (dolní) se napíšou, pokud je před nimi mezera. Následující slovo se za ně napíše bez mezery. Uzavírací (horní) se napíšou správně, pokud je napíšete hned za uvozený text, bez mezery. Mezeru udělejte až za nimi. Stejným způsobem jako uvozovky se píšou také závorky.

Nevyzpytatelná pomlčka

Víte, že klávesnice nemá pomlčku? To, co místo ní používáte, je rozdělovník (-). Ověřte si v knížkách, že pomlčka je delší a tenčí (–) než dělicí znaménko. Používá se tam, kde se dělá v řeči přestávka, lze ji použít na místo odrážky, nebo může zastupovat slůvko až (např.: žil v letech 1900–1963). Rozdělovník zase může slova nejen rozdělovat, ale také je spojuje (chcete-li, červeno-modrý vzorek).

Word někdy pozná váš úmysl a rozdělovník pomlčkou inteligentně nahradí. Chcete-li však mít plnou kontrolu nad psaním pomlčky, použijte klávesovou kombinaci Alt+0150, nebo ve Wordu Ctrl v kombinaci se znaménkem minus na numerické klávesnici.

Jak přidat palec?

Umíte do dokumentu přidat značku palce “ (tu vám přece Word převádí na uvozovky), písmeno řecké abecedy, znak £ a mnohé další znaky, které třeba ani nenajdete na klávesnici? Ve Wordu vyberte příkaz Vložit > Symbol a v dialogu Symbol vyberte znak, který chcete do textu vložit a poklepejte na něj. V roletce Písmo pak nechejte nastavenu položku (normální text), aby se znaky tvořily ze sady písma, kterou jste na vkládaném místě v dokumentu použili.

Vkládání symbolů ve Wordu

Pro vkládání znaků, které na klávesnici nenajdete, má Word speciální funkci

Jak odsazovat odstavce

Častým zlozvykem, a to nejen u začátečníků, je odsazování textu pomocí několika mezer. Počítač totiž většinou pro texty používá tzv. proporcionální písma. Jednotlivá písmena takového písma nemají stejnou šířku (i je užší než n a m je zase širší) a mezera nemá vždy stejnou šířku. Tím se při zarovnání do bloku (tj. zarovnání okrajů vpravo i vlevo) dorovnává nestejná délka řádků. Odsadíte-li text pomocí pěti mezer na začátku jednoho odstavce, bude jejich celková šířka úplně jiná než na začátku jiného odstavce.

Elektronický text můžete prakticky kdykoliv upravit a nejspíš to před dokončením dokumentu několikrát uděláte. Odsazení pomocí mezer změní při nejrůznějších úpravách (např. změně šířky okrajů) velikost a musíte je velmi složitě opravovat. Z toho důvodu je lepší používat pro osazení tabulátor (klávesu Tab). Ve Wordu máte nastavenu výchozí hodnotu posunu u tabulátoru 1,25 cm, ale můžete ji kdykoliv změnit klepnutím do pravítka nad dokumentem, nebo příkazem v nabídce Formát.

Chcete-li stejnou měrou změnit odsazení více odstavců odsazených tabulátory, neupravujte každý odstavec zvlášť. Vyberte všechny tyto odstavce (mnohdy můžete vybrat celý text) a upravte pro ně tabulátor jen jednou.

Nejelegantnější možností, jak text odsadit, jsou ale šedé zarážky na pravítku nad dokumentem. Levá zarážka má tři ovládací prvky: horní trojúhelníček nastavuje odsazení prvního řádku odstavce (první řádek lze tažením zarážky doleva i předsadit), dolní trojúhelník mění levé odsazení ostatních řádků odstavce. Uchopíme-li zarážku za obdélníček na spodu, obě zarážky se zafixují vůči sobě a budeme je posouvat současně.

Zarážky pro odsazování textů ve Wordu

Zarážky na pravítku rychle a spolehlivě upraví odsazení textu

A opět: text můžeme psát bez průběžného formátování jednotlivých odstavců a zarážky upravit dodatečně u všech potřebných odstavců najednou.

Co s předložkami?

Již ve škole nás učili, že jednoznakové předložky, jako je v, z, ks, se nenechávají na konci řádku. Všimněte si, že v knihách se nenechává na konci ani předložka u, spojka i a dokonce ani spojka a. Pokud se tato písmena pokoušíte odsunout na nový řádek tím, že před ně vložíte několik mezer, jste vedle! Dokonce ani vložení tvrdého zalomení řádku kombinací Shift+Enter stisknutou před předložkou není vhodné. Výsledku sice dosáhnete, ale jakmile chcete upravit text a vložíte např. před ono místo pár slov, text se „přelije“ a vznikne vám neúplný řádek (nebo u odstavce zarovnaného do bloku řádek s abnormálními mezerami mezi slovy).

Textové editory mají pro tento případ „nedělitelnou mezeru“. Ta se vloží mezi předložku a následující slovo a jakoby předložku k tomuto slovu přilepí, takže pokud se text z nějakého důvodu posune, posune se předložka spolu se slovem.

Word zpravidla vkládá tyto mezery automaticky, ale při různých úpravách textu nemusí ke správnému vložení mezery dojít. Ručně to provedete stiskem kláves Ctrl+Shift+ mezerník. V jiných textových editorech se může zkratka lišit, ale bude vždy používat kombinaci nějaké klávesy s mezerníkem. (např. Ctrl+mezerník). V ostatních programech by měla fungovat kombinace Alt+0160.

Písma na rozhazování?

Každý text v sobě nese informaci, kterou má někomu předat. Tomu může významně napomoci grafická úprava. Pokud text vhodně rozčleníte a patřičně zvýrazníte důležité části, upoutají oko a čtenář sdělení snáze pochopí a zapamatuje si ho. Pro nadpisy se proto většinou používají výrazná tučná písma. Dejte si pozor na různá ozdobná písma. Hodí se spíše na krátké texty ve větší velikosti (nadpisy), v delším textu a malé velikosti bývají hůře čitelná.

Delší texty na dlouhých řádcích více namáhají oko, proto je třeba, aby byly psány dobře čitelným písmem. Všimněte si, že nejběžnější počítačová písma Times New Roman a Arial patří k těm nejlépe čitelným.

Pokud kombinujete v jednom dokumentu různá písma, neměli byste používat podobné, ale kontrastní typy. Nehodí se tedy použít na text patkový Times New Roman a nadpisy udělat rovněž patkovým Garamondem. Na nadpisy bude mnohem lepší bezpatkový tučný Arial, nebo dokonce Impact. Nadpisy patkovým písmem u bezpatkového textu nepůsobí příliš esteticky. A hlavně: v jednom dokumentu byste neměli zkombinovat více než dvě, nanejvýše tři písma.

Pište se stylem

Styly jsou šikovnou funkcí moderních programů na úpravu textu, ale málokdo je používá. Jejich použití přitom maximálně zjednodušuje práci s formátováním textu. A v čem jsou styly tak praktické?

Styl je určitý pojmenovaný souhrn nastavení textu, který se může týkat bud odstavce nebo vybraných znaků. Odstavcový styl může obsahovat informace o písmu a jeho velikosti, o jeho stylu (tučné, kurzíva), řádkování, ale i o odsazení odstavce, odsazení prvního řádku, mezerách před a za odstavcem a další. Vybranému odstavci nebo části textu styl rychle přiřadíte z roletky na panelu nástrojů.

Roletka a panel pro vkládání stylů we Wordu 2003

Roletka a panel pro vkládání stylů. Sytly velmi urychlí formátování dokumentu.

Představte si, že píšete text, který má třeba 10 stran, a před jeho dokončením se rozhodnete, že změníte písmo u druhé úrovně nadpisů a zmenšíte u nich velikost textu o dva body. Normálně byste museli vybrat jeden nadpis za druhým na všech stránkách, nastavit mu jiné písmo a zmenšit jeho velikost. Jestliže jste již během psaní důsledně přiřadili všem nadpisům styly, stačí písmo a velikost upravit jen jednou v definici stylu, a nadpisy označené tímto stylem se v celém dokumentu automaticky přeformátují.

A i když jste na styly při psaní zapomněli, můžete si změnu formátování textu pomocí nich urychlit, odstavcům a textu je totiž můžete přiřadit kdykoliv.

9 comments for “Jak psát správně texty v počítači

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.