Hlavička - Mezi monitorem a židlí

Efektivní výběr textů ve Wordu

word2007logoSchopnost rychle vybrat v textovém editoru část textu, se kterou chcete pracovat, se významně podílí na rychlosti a efektivitě vaší práce při vytváření a úpravách textů. Umíte rychle vybrat potřebnou část textu ve Wordu? Poradíme vám několik skvělých fíglů

Poklepání

Potřebujete-li rychle vybrat některé slovo, poklepejte na něj myší. V tomto případě jede o klasický dvojklik. Provedete-li trojklik, vyberete celý odstavec.

Výběrový pruh

Nalevo od textu má Word takzvaný výběrový pruh. Kliknutím do výběrového pruhu vyberete sousedící řádek textu. Poklepáním do výběrového pruhu vyberete sousedící odstavec textu.

Výběr myší

Myší můžete vybírat tažením. Najedete kurzorem do místa, od kterého chcete text vybrat, stisknete a držíte tlačítko myši a táhnete do místa, kde chcete výběr ukončit a zde tlačítko uvolníte. přetažený text se vybere. Word má ve výchozím nastavení aktivní volbu Automaticky vybírat celá slova. Díky této volbě nemůžete vybírat text od středu slova, vždy se výběr rozšíří na celé toto slovo. Osobně tuto vlastnost nemám rád a tak volbu vypínám.

  • Ve Wordu 2007 klikněte na malou šipečku v levém horním rohu napravo od šipek ZpětZnovu a vyberte volbu Další příkazy. V levém sloupci vyberte volbu Upřesnit a odznačte políčko Automaticky vybírat celá slova.
    Oranžová šipka v horním černém pruhu poskytuje přístup k nastavením Wordu

    Oranžová šipka v horním černém pruhu poskytuje přístup k nastavením Wordu

    w2007_moznosti

  • Ve starších verzích Wordu jděte do nabídky Nástroje > Možnosti, přejděte na kartu Úpravy a taktéž odznačte políčko Automaticky vybírat celá slova.

Výběr s podporou kláves

Pomocí funkčních kláves si můžete možnosti výběru ještě více vylepšit:

Klávesa Ctrl – umožní vybírat nesouvislý úsek textu. Tažením myší vyberete jeden úsek textu, pak přidržíte klávesu Ctrl a tažením přidáte k výběru další úsek textu v jiné části dokumentu. Mezi vybranými částmi tak může být kus nevybraného textu. Počet úseků, který takto přidáte k výběru není omezen.

word_select_5a

Pokud takto vybraný text zkopírujete do jiného dokumentu nebo na jiné místo v témže dokumentu, bude každý vybraný úsek tvořit samostatný odstavec.

word_select_6a

Klávesa Alt – umožní provést obdélníkový výběr bez ohledu na tok textu. Můžete tak například vybrat pouze jeden sloupec v “tabulce” vytvořené pomocí tabulátorů.

word_select_3a

Takto vytvořený výběr se dá kopírovat jinam – každý řádek ve výběru bude na novém místě tvořit samostatný odstavec.

word_select_4a

Klávesa Shift – umožňuje vytvořit výběr od jedné pozice textového kurzoru k jiné.

Kouzelná klávesa Shift

Jako příklad funkce klávesy Shift při vybírání textu poslouží výběr myší: Kliknutím vložte kurzor na počátek plánovaného výběru. Pak přejděte v dokumentu do místa, kde má být konec výběru, přidržte klávesu Shift a klikněte myší na místo, kde má výběr končit. Vybere se veškerý obsah mezi počáteční a koncovou pozicí kurzoru. Takto můžete přesně, rychle a pohodlně vybrat i několik stránek textu.

Klávesa Shift vám ale umožní vybírat text jen pomocí klávesnice bez použití myši. Máte-li kurzor v textu, přidržte klávesu Shift a posouvejte kurzor šipkami na klávesnici. Výběr se bude rozšiřovat od počáteční pozice kurzoru do místa, kam kurzor šipkami posunete. Šipky (nebo i další klávesy, jak si dále ukážeme) můžete mačkat i opakovaně – výběr můžete upravovat až do té doby, než uvolníte klávesu Shift.

Kromě šipek můžete využít i další klávesy pro pohyb kurzoru.

Shift+Home vybere text od kurzoru až na začátek řádku

Shift+End vybere text od kurzoru na konec řádku

Ctrl+Shift+Home vybere text od kurzoru až na začátek dokumentu

Ctrl+Shift+End vybere text od kurzoru na konec dokumentu

Ctrl+Shift+šipka vlevo/vpravo vybere text od kurzoru na začátek/konec slova. Budete-li držet klávesy Ctrl a Shift a mačkat šipku, každým dalším stiskem přidáte k výrazu další celé slovo.

Vyzkoušejte i kombinace Shift+šipka nahoru/dolůCtrl+Shift+šipka nahoru/dolů.

1 comment for “Efektivní výběr textů ve Wordu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.