Hlavička - Mezi monitorem a židlí

Proč se zasekne počítač?

computer-repair_aNa nejrůznějších fórech se stále dokola objevují dotazy typu: Seká se mi počítač, co s tím? Poraďte! Někdy pisatel připojí i kouzelné slůvko (nemám na mysli slovo čárymáryfuk), ale už málokdy podá víc informací. Pokusím se zde shrnout nejčastější příčiny zasekávajícího se počítače.

Nejprve si stanovme, co znamená, že se počítač „sekne“:

Počítač přestane trvale reagovat na povely vstupních zařízení (klávesnice, myš…) Kurzorem myši můžete i pohybovat, ale počítač na kliknutí nereaguje. Pomůže zpravidla jen restart resetovacím tlačítkem na skříni, nebo vypnutí a zapnutí počítače. (Nemá li vás počítač tlačítko pro reset, vypnete jej, když podržíte vypínací tlačítko déle než 5 sekund) V mnoha případech může při zaseknutí dojít k samovolnému restartu počítače.

Nejde o situaci, kdy:

 • se trhá přehrávání videa (o tom se zmíníme jindy)
 • je počítač dočasně vytížen činností procesoru nebo pevného disku
 • je počítač dočasně vytížen pokusem načíst nečitelné CD/DVD
 • havaruje některý program (zpravidla se ukončí s hlášením že program přestal reagovat a bude ukončen)

Zaseknutí, zatuhnutí nebo chcete-li zamrznutí počítače má několik typických příčin. U každé uvedu možnou diagnostiku a řešení.

Teplota

Patrně nejčastější příčinou je vysoká teplota procesoru nebo procesoru grafické karty. Nemá-li počítač dostatečné chlazení stane se při zátěži nestabilní. Chyba se většinou projeví, když spustíte nějaký náročnější proces – například při spuštění hry. Pro procesor jsou nebezpečné teploty přes 90 °C. Má-li tedy procesor v klidu teploty přes 60 °C je téměř jisté, že byste měli udělat něco s odvodem tepla.

Jak zjistit teplotu procesoru? Základní deska má teplotní čidla, která teplotu měří. Některé programy pak jejich výstup umí přečíst. Osvědčil se mi diagnostický program SIW, kde najdete teploty u položky Senzory, ale teploty zobrazuje také oblíbený program SpeedFan a mnoho dalších (Everest, Aida32 apod.)

siw-senzory

Možné řešení:

Nejjednodušší test, který se nabízí, je povolit dva šroubky a sejmout bočnici skříně, aby do ní mohl proudit chladný okolní vzduch. Jestliže problémy se zasekáváním počítače po otevření skříně ustanou, měli byste zlepšit chlazení. Někdy stačí jen uvolnit prostor kolem počítačové skříně, aby k počítači mohl čerstvý vzduch. Často pomůže vyfoukat nebo vysát vysavačem žebra chladiče na procesoru. Lze také přidat 8cm ventilátor na zadní stěnu skříně (pod zdroj) tak, aby vyfukoval teplý vzduch ven. Napájecí konektor pro přídavný větráček má zcela určitě i vaše základní deska. Rovněž pomůže, když uspořádáte a svážete kabely od zdroje i ploché IDE kabely od pevných disků a DVD mechanik.

Jestliže je teplota stále vysoká, bude nutno podívat se na chladič procesoru. Může být příliš malý, anebo – pokud jste s chladičem například sami manipulovali – může být na styku chladiče s procesorem špatně nanesená speciální teplovodivá pasta, zajišťující lepší přestup tepla.

Napájení

Další typickou příčinou jsou problémy s napájením. Například časem přidáte do počítače druhý hard disk, druhou DVD mechaniku a lepší grafickou kartu a zdroj přestane stačit. Některá součástka, například pevný disk, nemá dost napětí a začne dělat chyby. Záludné je, že si dlouhou dobu můžete myslet, že vám například odchází disk – výpadky přece nastávají kvůli němu – ve skutečnosti však disk jenom nemá dost proudu pro svůj provoz a vyrobí chybu. Chyba se ale může projevit u různých součástek. Například DVD vypalovačka přestane vypalovat DVD, ale CD pálí bez potíží.

Napětí zdroje nemusí být přitom trvale nízké. Někdy při náhlé zátěži (spuštění hry apod.) má jedna komponenta (například grafická karta) špičkově zvýšený odběr proudu, který se projeví krátkodobým poklesem napětí u jiné součásti – třeba u pevného disku.

Pro diagnostiku opět můžete použít SIW nebo některý z diagnostických programů. (viz obrázek výše) Programy obvykle sledují nejnižší, nejvyšší a aktuální hodnotu. Problematické nejsou výkyvy od jmenovitého napětí směrem nahoru, s tím si komponenty poradí. Kritické jsou výkyvy směrem dolů.

12V větev se stará o napájení pevných disků a mechanik CD/DVD, napájení disketové mechaniky a přídavné napájení grafické karty. 5V větev napájí USB porty – nízké napětí v této větvi má za následek nepochopitelné výpadky přenosu dat z externího USB disku, a to i v případě, že disk má vlastní napájení. 3,3V se stará o napájení pamětí a procesoru.

Jsou-li u některého napětí minimální hodnoty příliš nízké (3-4 desetiny voltu pod jmenovitou hodnotu), lze očekávat potíže.

Výměna zdroje za silnější mnohdy uzdraví několik neduhů současně. 300W zdroj vám rozhodně neutáhne dva pevné disky, vypalovačku a žravou herní grafiku, jako je např. ATi Radeon 1600 Pro. Pokud nemáte grafickou kartu s přídavným napájením, vystačíte se zdrojem o výkonu 300–350W, náročnější stroje potřebují alespoň 400W. Pokud už investujete do zdroje, vybírejte ověřené značky. Oblíbené jsou zdroje Fortron, osobně nemám špatné zkušenosti ani se zavrhovanými a haněnými zdroji EuroCase, zato 500W Xilence Office Line půjde už podruhé během jednoho roku na reklamaci.

Ještě před případnou výměnou zdroje zkontrolujte i elektrolytické kondenzátory na základní desce (viz kapitola Jiný hardware níže). I ty mohou být příčinou nezdravého kolísání napájecích napětí.

Paměti

Pokud počítač padá a máte ověřeno, že teplota je dostatečně nízká a výkyvy napětí nejsou příliš vysoké, otestujte paměti. Na testování se používá nejčastěji program Memtest86+. Nástroj pro testování pamětí najdete i na Ultimate Boot CD v podobných záchranných sadách. Testy paměti jsou komplexní a dovedou odhalit nestandardní chování pamětí, které za určitých okolností může přivést počítač ke kolapsu. Dříve než zapojíte do práce Memtest, ověřte si, že počítač nemá problémy s napětím 3,3V, které napájí paměti. Nestabilní chování pamětí by v takovém případě mohlo být způsobeno napájecím zdrojem.

Pevný disk

Chyby pevného disku mohou být rovněž příčinou vytuhnutí počítače. Může jít jen o chyby v souborovém systému – to znamená, že rejstříky, ve kterých je zapsán obsah disku, neodpovídají skutečným datům na disku, nebo jsou na disku vadné a nečitelné sektory. Důsledkem toho Windows nenačtou některý potřebný systémový soubor a snadno spadnou. Možná je kontrola systémovým nástrojem pro kontrolu disku. Zkontrolujte jak systémový disk, tak postupně i ostatní diskové oddíly interních pevných disků.

Přihlašte se jako administrátor, otevřete okno Tento počítač (např. stiskem kláves Win+E), na jednotku, kterou chcete kontrolovat, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Vlastnosti.

Přejděte na kartu Nástroje a klikněte na tlačítko Zkontrolovat.

vlastnosti_hdd_2

V okně, které se objeví, zaškrtněte obě volby – Automaticky opravovat chybyVyhledat a pokusit se obnovit chybné sektory.

vlastnosti_hdd_3

Pokud se soubory na oddílu používají (u systémového disku je to vždy), nástroj se vás dotáže, zda chcete naplánovat kontrolu na příští spuštění počítače.

vlastnosti_hdd_4

Potvrďte volbu a restartujte počítač. Kontrola proběhne ještě před startem Windows, na konci se na chvíli objeví hlášení o stavu kontroly – zda byly nalezeny nějaké chyby a vadné sektory.

Objeví-li se na disku nějaké vadné sektory, měli byste disk kontrolovat častěji, třeba jednou za týden. Pokud se začnou objevovat další a další vadné sektory, znamená to, že disk je v posledním tažení. Na nic nečekejte a vyměňte ho, než přijdete o svá data.

Avšak ještě než začnete podezřívat pevný disk z toho, že je příčinou zatuhnutí vašeho počítače, měli byste se ujistit, že disk neprodukuje chyby vlivem nedostatečného napájení.

Jiný hardware

Chybu může mít na svědomí i jiná součástka počítače. Po několika letech provozu může dojít k poruše základní desky, grafické karty, případně i jiné součástky. Pečlivě zkontrolujte elektrolytické kondenzátory na základní desce. Ano, to jsou ty zelené, černé, modré, nebo šedé válečky, trčící vzhůru z plošného spoje. Kondenzátory se mohou dlouhodobým přehříváním nafouknout – jejich hliníkové dno s křížovými rýhami se vyduje a z rýh může dokonce ven unikat hnědá pasta sloužící jako elektrolyt. Nafouknutý kondenzátor změní hodnotu a deska může začít vykazovat chyby. Takovou desku je pak lepší vyřadit.

capacitors

Nejčastěji bývají postiženy velké kondenzátory v blízkosti konektoru pro napájecí zdroj. Ty eliminují případné kolísání napájecího napětí pro součásti napájené přes základní desku. Jejich špatná funkce pak může ovlivnit procesor, paměti, řadič pevného disku, PCI sběrnici (a tím i karty do ní zapojené) i USB porty.

Nafouknuté kondenzátory sice lze vyměnit, ale ti kdo takovou operaci zkoušeli, se shodují na tom, že to nestojí za tu námahu. Většině lidí chybí šikovnost, trpělivost, čas nebo vybavení. Chápu, že máte možná k desce citovou vazbu a jste odhodláni podstoupit tuto operaci. Opatřete si v tom případě kvalitní kondenzátory, které snesou teploty přes 100 °C (106, 110 nebo ještě lépe 125 °C), a nepoužívejte trafopáječku, mohli byste desku úplně zničit.

Ovladače

Další častou příčinou zatuhnutí počítače jsou problémy s ovladači hardwaru. Nekompatibilita ovladačů zasekne počítač stejně jako vadný pevný disk. Proslulé byly v tomto ohledu staré ovladače myší Genius, časté potíže dělaly v minulosti také ovladače IDE řadiče u chipsetů nVidia nForce2. Chcete-li najít škůdce, nezbude vám, než prohledat internet a najít případ, kdy podobný problém řešil již někdo před vámi. Případně můžete zadat dotaz do některé z počítačových poraden nebo do diskuzních fór. Univerzální rada asi neexistuje. Měli byste znát alespoň základní informace o svém hardwaru (typ základní desky, modely přídavných karet a  periferií), v čemž vám pomůže některý diagnostický nástroj, například SIW.

Software

I software bývá zdrojem nepříjemných chyb. Aplikace může být špatně naprogramována, může jí chybět nějaká důležitá komponenta a může také kolidovat s jiným softwarem. Většinou ale kolize softwaru končí pádem samotné aplikace a na rozdíl od důležitých ovladačů neovlivní celkovou stabilitu systému. Stejně jako v případě ovladačů je nejvhodnější řešení prohledat internet nebo zadat dotaz do fóra či poradny.

33 comments for “Proč se zasekne počítač?

 1. Ondřej Sychrovský
  27. 8. 2010 at 07:37

  Dobrý den,
  přečetl jsem si Váš článek: Proč se zasekne počítač. Zamrzá mi pc při prvním startu, každý den ráno, při startu win xp, jednou až tříkrát než naběhne, během dne je to už v pořádku, jak u auta v mrazu. Proskenoval jsem ho na viry, spyware, malware, vycistil registr, prověřil memtestem 86+, zkontroloval jsem pevné disky, kontroluji programem od vyrobce základní desky teploty, voltáž, rychlosti, vyluxoval jsem vnějšek i vnitřek pc, vyčistil pc od mech.nečistot – vše je prý dle testů v pořádku a přesto problém přetrvává. Dříve jsem na něm používal připojené wifi připojené přes usb a po určité době právě začal zamrzat – wifi už teď nepoužívám (odinstalováno). Pak, když již problém přetrvával, odešlo lcd (začalo kouřit), tak jsem koupil nové a lcd funguje. PC má 6 připojení usb, 4 na základní desce a dvě vepředu, z toho jedno někdy pracuje špatně. PC nezamrzá, když ho nejdřív nastartuju v safemodu a pak restartuju. Lze nějakým způsobem, startovat win xp bez jednotlivých hardwarů, abych zjistil, zda-li není tady chyba? Nebo kde může být chyba? Děkuji za jakoukoliv odpověď. Sychrovský Ondřej

 2. atelierdk
  27. 8. 2010 at 21:19

  Abych si ověřil, zda je problém v systému nebo v hardwaru, zkusím spustit nějaké LiveCD linuxu, nebo nějakou linuxovou distribuci z flash disku. Pokud je hardware v pořádku, tak linux běží bez problémů a hledám chybu ve Windows. Nabízí se nějaký problém v ovladačích…

  Jestliže nastanou obdobný problémy i v linuxu, pak je třeba hledat chybu v hardwaru, tipuju, že by mohlo jít o problém s diskem nebo se zdrojem. Na testování disku používám HDtune, ale ne nainstalované ve Windows. Mám vytvořené záchranné CD z Windows XP pomocí UBCD4WIN (Ultimate Boot CD for Windows) a na něm HD tune je… Mimochodem, co říká kontrola disku (chkdsk)?

 3. Petr
  26. 10. 2011 at 19:36

  dobrý den potřebuju pomoc s grafickou kartou přehodil jsem s jednoho compu do druhého základní desku a prostě v obou případech nefunguje grafická karta i když předtím grafické karty jeli normálně může za to nepodpora základních desek pro grafickou kartu nebo je v tom snad jiný problém ??

 4. ondra
  2. 1. 2012 at 22:09

  Dobrý den, při přeinstalovávání windowsu, hned po sformátování disku došlo k chybě. Po restartování přestal reagovat. Po zapnutí notebooku mně naskočí na obrazovce pouze reklama msi a okamžitě se počítač sekne. Nejde ani bios. Možná by pomohlo resetovat bios vyjmutím baterie – nevim ale kde ji najdu. notebook msi model: ms-171c

 5. 1. 3. 2012 at 12:10

  heký den mam prblem mam novi stolní počitač a chtel sem si pustit film na dvd a zda se že nevidi dvd skoušel sem instalaci noveho sistemu vindous 7 a všechno beži normalne ale diš dam dvd do mechaniky dvd tak se počitač zasekne a diš dam reset tak my spadne vindous 7 v čem je probem kamrad my řika že muj nový počitač ma 4 jadroý procesor nevim co snim proste my pada celí sitem a po hodine to nabehne tabulka vaš počitač je blokovan a pak se vurt retatuje cim to je prosim o radu a zda se my že zdroj vusrt řadi dekuji o radu erdda1912

 6. 1. 3. 2012 at 12:14

  HEZKÝ DEM MAM DALŠI PROBEM S MIM NOVIM PC DIŠ HO ZAPNU TAK TO CHCE KODEKY CO STIM JE MOŽNE HO NEJAK SPRAVIT SISTEM ERDDA 1912

 7. lemon
  8. 9. 2012 at 21:29

  Chtěl bych se zeptat…: Když hraju některé hry tak se mi počítač asi po dvou minutách sekne a jde jenom zvuk – sekne se mi zvuk a počítač jenom drní… Například Assasins Creed Relevations mi jde bez podobných problémů ale hra jako Dead Island která opravdu nemá velké nároky a počítač by mi jí měl naprosto v pořádku zvládat se mi vypne… Mohl by mi někdo poradit prosím ?

  Intel Core 2 Duo
  4GB RAM
  32 bit
  Radeon HD 4870
  CPU : Intel Pentium III Xeon 2666 Mhz

 8. 7. 6. 2013 at 17:17

  ahoj mam takovej problem když chcu hrat nejakou hru tak se normalne zapne ale kdyz hybu mysi tak se my ta dana hra seka za odpovet predem dekuju

 9. Dan
  17. 8. 2013 at 15:01

  Dobrý den,
  před týdnem jsem si donesl domů nový notebook (OS=W8) a fungoval jak má. Ale právě po týdnu si to vyžádalo okamžité aktualizace při spuštění a já neměl zrovna po ruce nabíječku, ale baterie tam bylo ještě dost na 2 a půl hodiny. Aktualizace trvala asi okolo hodiny a pak se hned notebook vypnul. Poté jak jsem sehnal nabíječku a zapl ho v představě, že už vše bude jak má být, se něco stalo. Kurzor myši jde stále vidět a hýbat s ním, energie má dost, ale zbytek obrazovky je černé a to ještě před tím, než se můžu zadat heslo k účtu. Ať to opakuju kolikrát chcu, tak do stále vypadá stejně. Mohly by jste mi prosím poradit, nevím co mám dělat.
  Děkuju

 10. Roman
  30. 8. 2013 at 13:34

  Dobrý den, když chci spustit hru kterou jsem stahoval v poslední době tak mi system zamrzne i se zvuky, dělá to i u slabších her, např. hry jako Assassins Creed 3, Far Cry 3 mi jedou bez problemu ale stahoval jsem si teď např. WoW, Kingdoms of amalur: Reckoining ale když je zkusím spustit, system zamrzne. Dělá mi to i u her které mi předtím šly jako jsou třeba: Tera online, Soul-Aion nebo Crysis 3. Prosím poraďte, abych nemusel přeinstalovávat windows.
  Předem díky za odpověď.

 11. Lukas
  19. 12. 2013 at 18:13

  Dobrý den,
  Mám takový jeden zvláštní problém, nedávno jsem spouštěl jednu hru která mi na PC vždy šla bez sekání ale to není hlavní, teď jsem tu hru ani nerozjel, strašné sekání a myši a i klávesnice tedy zbývalo mi než hru ukončit, záhada je že se mi počítač ohromě zasekává jako při té hře, i když jsem tu hru odinstaloval a odstranil z PC počítač se divně seká, myš nejede plynule tedy asi po třech sekundách se zadrhne a jde jak má. Světélko v bedně bliká a stojí stejně pořád dokola jako kdyby počítač něco hledal, dokonce i výkon PC jede na 100%, Věděl by někdo poradit?
  Budu vděčný za každou pomoc.

 12. atelierdk
  19. 12. 2013 at 20:14

  Lukáši a nemáš na tom stroji Windows XP? protože jestli ano, mohl bys mít pravděpodobně problém, spojený s automatickými aktualizacemi, který se řeší v komentářích v tomto článku: Proces svchost.exe vytíží procesor na 100 %. Jde o to, že Microsoft má nějaké problémy s aktualizacemi pro Windows XP a tak nejvíc asi pomůže ty aktualizace zakázat.

  Můžeš mít taky problém s nějakou součástí počítače, nafouklé kondenzátory na základní desce, problémy se zdrojem…

 13. Lukáš
  2. 1. 2014 at 14:29

  DOBRÝ DEN
  prosím o radu mam počítač asi 3 roky a do ted šlapal jak má ale asi před týdnem se mi začal sekat z ničeho nic. PC po zapnutí běží cca 20 min. a pak se sám sekne a nemusim mit nic spuštěného.. tak jsem nejdříve zkusil odvirovat nepomohlo, udělal jsem komplet reinstal windows ovladače všechno je v pořádku a chyba je stejná. Bojím se že to bude asi pevný disk protože to několik virů našlo..může to být něco jiného?

  • atelierdk
   2. 1. 2014 at 18:54

   Lukáši, pokud jde o pevný disk, může to být jedna z příčin, doporučil bych zkontrolovat ho, návod máš nahoře. A pokud se dostaneš do skříně počítače, vizuálně zkontroluj kondenzátory, jestli nejsou nafouklé, případně z nich neuniká elektrolyt (taková hnědá kaše), to by pak byl problém se základní deskou…

 14. atelierdk
  2. 1. 2014 at 23:05

  Lukáši, jestli máš opravdu podezření na pevný disk, zkontroluj ho podle návodu nahoře. Já opravdu podezřelé disky kontroluju nástrojem HDtune, který ale spouštím z bootovatelného CD s podobnými nástroji (např. UBCD4WIN) protože tam je výhoda, že celý operační systém běží z CD a tak není problém zkontolovat ani systémový disk.
  Jednou mě ale tohle všechno stejně vypeklo, protože disk vykazoval chyby – i z bootovatelného CD pořád ukazoval chyby a navíc při každé kontrole jiné bloky sektorů a nakonec se ukázalo, že problémem je slabý zdroj – disk dostával napětí tak na hraně toho, co potřeboval a stačilo to trochu v zátěži přetáhnout a už dělal chyby. Všechno tehdy způsobila nová, příliš „rozežraná“ grafika ve spojení s příliš slabým zdrojem.

 15. mirek
  4. 6. 2014 at 09:09

  Dobrý den mám problém s notebookem S toho jsem si nový windows 7 nainstaloval naaccatku sla cera tam asy neco namackala a sekla se aa nereaguje po restartu anni po baaterii kdys ji vytahnu

  • Bajka
   31. 7. 2016 at 16:46

   Pokud čekáš na odpověď,
   bylo by nejprve velmi vhodné, napsat otázku tak, aby ji ten, kdo ti má poradit, ji mohl přečíst a pochopit, o co ti vůbec jde.
   Z tvé otázky to totiž bohužel nejde !!!

 16. Daniel
  3. 10. 2014 at 19:06

  Ahojte pomôžte mi nikto, jak zapinam notebook hneď jak nacitava Windovs tak notebook mi sekne a ďalej sa nepohnem Ďakujem

 17. Pavel
  16. 11. 2014 at 20:26

  Dobrý den, prosím o radu.
  Mám asi měsíc nový (repasovaný) desktop HP s Intel Core2Duo a legální instalací Win7 Home Premium. Problém mám se samovolnou deaktivací aktivního okna (je fuk, zda to je prohlížeč, Word, Excel či jiný SW) při psaní. Musím pak kliknout myší do toho okna, aby to šlo psát. Někdy to udělá jednou za pět minut, někdy 5x za minutu. Vždy ale když mám připojený USB WiFi adaptér (TP-LINK, koupený nový, instalováno z CD). Pokud je odpojený, kurzor nemizí nikdy. Zkoušel jsem reinstal, nic. Poradí mi někdo, proč to dělá?
  Díky.
  Pavel

 18. atelierdk
  17. 11. 2014 at 19:40

  Ahoj Pavle,
  vypadá to, že si software k tomu TP-LINKu otevře nějaké okno, které se dostane do popředí (i když možná není viditelné) může jít o nějaké notifikace nebo něco podobného.
  Většina těch adaptérů má jednak samotný ovladač a pak nějaký software pro správu toho adaptéru, který umí třeba ukazovat sílu signálu, obsluhovat sítě apod. Pokud v nastavení tohohle softwaru nenajdeš možnost, jak vypnout notifikace, nebo něco podobného, zkusi bych to řešit tak, že bych ten software odinstaloval a ponechal jen ovladač. Pak bude všechno potřebné obsluhovat Windows a potíže ustanou.

 19. Pavel
  19. 11. 2014 at 17:43

  Ahoj,

  díky moc, rada pomohla 100%.
  (Sice v nastavení té utility nebylo nic, ale pomohlo odinstalování a ponechání ovladače. Nenapadlo mě to, že by k fungování mohl stačit samotný ovladač bez instalovaného softwaru.)

 20. terka
  12. 12. 2014 at 18:19

  Prosim poradte mi sekl se mi pc ted jsem na mobilu a sekl se mi tak se nejde vypnout jenom hejbat mysi ale na nic kliknout nejde predem dekuju.

 21. 6. 1. 2015 at 04:13

  dobry den potreboval bych poradit co mam delat kdyz se mi otevrela internetova stranka s cr policisty a od ty doby nemuzu delat vubec nic po restartovani i vyjmuti baterie se ipri zapnuti pc otevre jen okno s tou strankou a nic vic nejde delat dekuji za co nejrychlejsi radu a odpoved s pozdravem Petr

 22. atelierdk
  6. 1. 2015 at 10:07

  Ahoj Petře,
  tvůj počítač chytil breberky a potřebuje odvšivit – podívej se třeba sem a taky sem

  V tom fóru na Živě je i několik návodů a odkazů na návody, jak to dostat pryč.

 23. Figi
  27. 1. 2015 at 17:37

  Ahoj,
  občas mám problém se zamrznutím Windows 8 jakmile najede na dlaždice (animace na nich fungují, po kliknutí na dlaždici plocha – konec). Chyba se projevuje občas jednou za 3 týdny, po několika restartech (nouzový režim) zase jede bez problémů. Nikdy se neseknul při chodu nějakého náročnějšígo programu (Photoshop CS6, Sony Vegas…). Jde o problém OS? Zatím jsem nereinstaloval. PC mám rok staré v konfiguraci MB MSI Mpower Z87, CPU i7 4770K, paměti Kingston Black edition 2x8GB, NVidia GeForce 650 Ti, HDD Seagate 1TB, zdroj 450W.

 24. Robert Henn
  2. 3. 2015 at 11:28

  Dobrý den

  Prosím vás zapnul jsem notebook a objevila se na ploše zpráva, že došlo k problému a je třeba restartovat program. Po restartování se objevila tabulka, že je stále problém
  Automatická oprava
  počítač se nespustil správně
  klikněte na restartovat.
  Po restartování byla šedá obrazovka a nic.
  Nevíte co prosím vás dělat. Byla provedena i dignostika a po cca 2h to znova napsalo stejný problém.
  Děkuji Robert Henn 725516552

 25. Pavel Konečný
  23. 3. 2015 at 11:22

  V diagnostice siw mam u napajení -12V udane cca 9-10V znamena to slaby zdroj?

 26. atelierdk
  23. 3. 2015 at 21:31

  Pokud jde skutečně o minus 12V větev, tak by to patrně nemusel být problém,

  -12V se používá na UART (com) port (0 -> -12V, 1 -> +12V)

  a její výkon bývá jen kolem 10 W.

  U plusové větve by to byl průšvih, ta napájí pevné diky, optické mechaniky i grafickou kartu, takže takovýhle pokles by určitě vyvolal přinejmenším chyby v práci disků

 27. Lukas
  16. 6. 2015 at 20:06

  Dobrý den potřeboval bych poradit mám trochu starší pc sestavu intel …. i3 540 2jádra 3.06 Ghz,ram 4Gb,Win 8.1 pro,zdroj 400w , grafika Ati Radeon HD 4350 512mb ddr2 ta tam jede luxusně ale když tam dám nVidia Ge force GT220 1gb DDR2..tak se zasekne obraz a má to takový zaseklý zvuk něco jako auto 😀 (staré) ale někdy jde hýbat myší a někdy ne ale to se stane jenom když zapnu hru Contract Wars což by na tom měla jet luxusně ta hra a když zapnu Warface tak mi jede uplně luxusně ale to se sekne shruba po 4 hodinách hraní je možné že je vyschlá teplovodivá pasta ?prosím o pomoc …chtěl bych si tam potom koupit tuhle grafiku > http://www.czc.cz/gigabyte-gt-730-ultra-durable-2-2gb-ddr5/155678/produkt case mám plnou plnou větráků předem děkuji za odpověď

 28. 12. 8. 2015 at 11:52

  Ahoj

  Kdo bude mít problémy s PC tak mě a další lidi najdete na téhle stránce https://www.facebook.com/groups/794705120587504/

 29. Nox
  6. 1. 2017 at 00:28

  Dobrý den chtěl bych se zeptat poridil sem novy zdroj grafiku a procesor problem je v tom ze mi po prichodu procesoru zacal zamrzat PC uplne nahodne, je jedno jestli v zatezi nebo ne. Kdyz byl v pc jen zdroj a grafika tak vsechno jelo tak jak by melo od te doby co tam je procesor tak to zaclo zamrzat. Pc je cerstve preinstalovany.

  Sestava:
  zalman 500w
  Amd fx-8300
  Gtx 1050ti
  Asrock 970 pro 3, rev. G/A 1.01
  12 gb ram

 30. Milan Z.
  11. 3. 2017 at 14:00

  Dobrý den,mam dotaz,když hraju jakokoliv hru tak po pár minutách,a tudíž pi větší zátěři se mi objevi rozmazany obraz a jako by ctverecky v sachovnicovem usporadani,,a neudelam nic,musim vypnout PC,cim to muze byt?Muze to byt ja nevim,treba garifkou?,,,,jinak mam nove poskladany PC od Listopadu 2016,vse nove krome grafiky,ATI RADEON HD 5870 Graphics,stare cca 6 let?Dekuji za odpovedi

 31. Vašek
  25. 12. 2017 at 11:20

  Dobrý den.
  Včera se mi asi 5x za sebou zasekl notebook (ASUS X540L).
  Na monitoru zůstal zatuhlý obraz a PC přestal reagovat.
  Bylo nutné ho restartovat.
  Po restartu chvilku fungoval, ale při mírnějším zatížení opět vytuhl.

  Vyřešil jsem to stejným způsobem jako cca před půl rokem:
  demontáž krytu (nejnáročnější část) a následné pročištění větráčku.
  Po smontování funguje zatím bez problému.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *