Hlavička - Mezi monitorem a židlí

Klávesové zkratky pro Word, které opravdu fungují

word2007logoOd té doby, co Microsoft přišel v Office 2007 s pásem karet a zrušil klasické menu, mají dlouholetí uživatelé Wordu problém. Funkce jsou jinak uspořádány, k některým příkazům je mnohem složitější přístup, vyhledávání mezi ikonkami zdržuje (řekněte sami, napadlo by vás hledat informaci o počtu slov na kartě Revize? Dříve byla tato položka v menu Nástroje…). Začněte v co největší míře využívat klávesové zkratky. Ale pozor! Zkratky, které najdete v nápovědě Wordu se dědí již několik generací Wordu a tato stránka nápovědy by zasluhovala revizi. Značná část zkratek nefunguje, některé se opakují, nebo jedna zkratka je připisována více různým funkcím.

Zkratky, které najdete v tomto článku jsou opravené a vyzkoušené. Pokud si byť jen část z nich zapamatujete, vaše práce se mnohem více zrychlí a bude vám patrně jedno, ve které verzi Wordu právě pracujete. V tomto článku najdete seznam zkratek pro funkce, které se tak těžko hledají…

Formátování písma

CTRL+D nebo CTRL+SHIFT+P – Otevře dialogové okno Písmo za účelem změny formátování znaků.

CTRL+B – Nastaví tučné písmo.

CTRL+I – Nastaví kurzívu.

CTRL+U – Nastaví podtržené písmo.

CTRL+SHIFT+D – Nastaví dvojité podtržení textu.

CTRL+SHIFT+W – Podtrhne slova, ale ne mezery.

CTRL+SHIFT+A – Nastaví velká písmena.

CTRL+SHIFT+K – Nastaví kapitálky

SHIFT+F3 – Změní velikost písmen (přepíná mezi malými písmeny, velkými a slovy s velkým počátečním písmenem)

CTRL+SHIFT+H – Nastaví skryté písmo.

CTRL+ROVNÁ SE – Nastaví dolní index (automatické mezery mezi řádky).

CTRL+SHIFT+ROVNÁ SE – Nastaví horní index (automatické mezery mezi řádky).

CTRL+SHIFT+, – Zvětší velikost písma o jednu hodnotu.

CTRL+SHIFT+) – Zmenší velikost písma o jeden bod.

CTRL+) – Zvětší velikost písma o jeden bod.

CTRL+SHIFT+Q – Změní text výběru na písmo Symbol.

CTRL+SHIFT+á – Zobrazí netisknutelné znaky.

CTRL+MEZERNÍK – Odstraní ruční (lokální) formátování odstavce nebo znaků.

Formátování odstavců

CTRL+SHIFT+1 (na hlavní části klávesnice) – Jednoduché řádkování

CTRL+SHIFT+2 (na hlavní části klávesnice) – Dvojité řádkování

CTRL+SHIFT+5 (na hlavní části klávesnice) Řádkování 1,5

CTRL+0 (nula na hlavní části klávesnice) – Přidání  nebo odebrání jednořádkové mezery před odstavec

CTRL+L – Zarovná odstavec doleva.

CTRL+E – Zarovná odstavec na střed.

CTRL+J – Zarovná odstavec do bloku.

CTRL+R – Zarovná odstavec doprava.

CTRL+M – Odsadí odstavec zleva.

CTRL+SHIFT+M – Odstraní odsazení odstavce zleva.

CTRL+T – Předsadí první řádek.

CTRL+SHIFT+T – Zmenší předsazení prvního řádku.

CTRL+SHIFT+L – Zapne odrážkový seznam.

CTRL+Q – Odstraní  formátování odstavce (ale ponechá lokální formátování znaků).

CTRL+SHIFT+S – Otevře podokno úloh Použít styl.

ALT+CTRL+SHIFT+S – Otevře podokno úloh Styly.

CTRL+SHIFT+N – Použije styl Normální (přebije lokální formátování).

CTRL+ALT+SHIFT+1 (na hlavní části klávesnice) – Použije styl Nadpis 1.

CTRL+ALT+SHIFT+2 (na hlavní části klávesnice) – Použije styl Nadpis 2.

CTRL+ALT+SHIFT+3 (na hlavní části klávesnice) – Použije styl Nadpis 3.

ALT+CTRL+K – Spustí příkaz Automatický formát.

Psaní speciálních znaků

ALT+CTRL+KLÁVESA MINUS (na numerické kláv.) – M pomlčka

CTRL+KLÁVESA MINUS (na numerické kláv.) – N-pomlčka

CTRL+POMLČKA – Volitelný rozdělovník (skrytý znak – zajišťuje přednostní dělení slova v daném místě)

CTRL+SHIFT+POMLČKA – Pevný spojovník (na konci řádku nedovolí rozdělení slov spojených tímto znakem – např. Brno-venkov)

CTRL+SHIFT+MEZERNÍK – Pevná mezera (na konci řádku nedovolí rozdělení slov spojených touto mezerou – např. k výtahu, 10 km)

ALT+CTRL+R – Symbol registrované ochranné známky ®

ALT+CTRL+T – Symbol ochranné známky ™

ALT+CTRL+TEČKA – Výpustek … (trojtečka)

Ukončení (zalomení)

SHIFT+ENTER – Konec řádku

CTRL+ENTER – Konec stránky

CTRL+SHIFT+ENTER – Konec sloupce

Funkce programu

CTRL+SHIFT+C – Kopíruje pouze formát

CTRL+SHIFT+V – Vloží pouze formát (jen v kombinaci s CTRL+SHIFT+C)

CTRL+SHIFT+G – Otevře dialogové okno Počet slov.

CTRL+F – Funkce Najít – vyhledá text, formátování a speciální položky.

CTRL+H – Funkce Najít a nahradit – nahradí text, formátování a speciální položky.

ALT+CTRL+Y – Zopakuje hledání (po zavření okna Najít a nahradit).

CTRL+PAGE UP – Přejde na předchozí místo výskytu hledané položky.

CTRL+PAGE DOWN – Přejde na následující místo výskytu hledané položky.

CTRL+G – Otevře okno Přejít na – přejde na stránku, záložku, poznámku pod čarou, tabulku, komentář, obrázek nebo jiné místo.

ALT+CTRL+Z Přepíná na režim zobrazení Koncept

SHIFT+F5 – Přepne mezi posledními čtyřmi upravovanými místy.

ALT+CTRL+HOME – Otevře seznam možností procházení. Požadovanou možnost vyberte stisknutím kláves se šipkami a poté stiskněte klávesu ENTER.

ALT+CTRL+I – Přepne do náhledu tisku a zpět.

Práce s poli

CTRL+F9 – Pole

ALT+SHIFT+D – Vloží pole DATE (datum).

ALT+CTRL+L – Vloží pole LISTNUM – číslo položky seznamu (odstavec přitom není položkou seznamu).

ALT+SHIFT+P – Vloží pole PAGE – číslo stránky.

ALT+SHIFT+T – Vloží pole TIME (čas).

F9 – Aktualizuje vybraná pole.

13 comments for “Klávesové zkratky pro Word, které opravdu fungují

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.