Hlavička - Mezi monitorem a židlí

Jak v Průzkumníku zobrazit skryté a systémové soubory

explorer_iconPrůzkumník Windows ve výchozím nastavení nezobrazuje skryté ani systémové soubory a složky. Snaží se tak uchránit nezkušené uživatele před smazáním či poškozením souborů, které by mohly být důležité pro chod či nastavení Windows nebo některých programů. Avšak situace, kdy se potřebujete dostat k souborům ve skrytých složkách, není zas až tak neobvyklá. A čas od času potřebujete u některého souboru dokonce změnit příponu. To vše lze v průzkumníku provést, ale musíte vědět, jak jej nastavit…

Jistě, můžete použít nějaký dvoupanelový správce souborů a v něm si zobrazení těchto skrytých a systémových souborů povolit. Pokud ale nejste na práci v nějakém tom commanderu zvyklí, raději si, byť jen dočasně, povolte zobrazování těchto souborů v průzkumníku Windows.

Chcete-li změnit zobrazení v průzkumníku, spusťte Průzkumník Windows z nabídky Start, nebo stiskněte klávesovou zkratku Win+E, abyste spustili složku Tento počítač. V nabídce zvolte Nástroje | Možnosti složky (Pokud pracujete ve Vistě, zobrazíte nabídku průzkumníku stiskem klávesy Alt).

explorer_menu

Zobrazení skrytých souborů

V okně Možnosti složky přejděte na kartu Zobrazení a v sekci Upřesnit nastavení přepněte přepínač pod položkou Skryté soubory a složky na volbu Zobrazovat skryté soubory a složky. Kliknutím na tlačítko OK nastavení uložte.

explorer_skryte

Nyní uvidíte skryté soubory i složky. V průzkumníku budou mít jejich ikony vybledlé světlejší barvy, jakoby byly překryty bílou průsvitkou (viz obrázek – ikona graphicspack20 v porovnání s normálním souborem Firefox Setup 3.5.2.exe).

explorer_skryte_ikony

Pokud máte zapnuto zobrazování skrytých souborů, dbejte zvýšené opatrnosti. Soubory a složky jsou skryté například proto, aby nebyly omylem smazány či přesunuty (používáte-li touchpad na notebooku je přesunutí složky nebo souboru jinam celkem častá drobná “nehoda”) a neohrozila se tak například funkce některých programů.

Zobrazení systémových souborů

V okně Možnosti složky přejděte na kartu Zobrazení a v sekci Upřesnit nastavení odznačte položku Skrýt chráněné soubory operačního systému.

explorer_system

Kliknutím na tlačítko OK nastavení uložte. U systémových souborů musíte ještě potvrdit výstrahu.

explorer_system_notif

Zatímco skryté soubory jsou mnohdy skryté jen proto, abyste měli ovládání počítače jednodušší a nerozptylovali se složkami, jejichž obsah si mění samy programy a váš zásah do nich není potřebný, chráněné (systémové) soubory jsou důležité pro chod operačního systému. Pokud byste je smazali nebo nevhodným způsobem změnili, můžete si přivodit nejrůznější problémy od běhu některých programů až po havárii Windows.

Soubor označený jako systémový (pokud není zároveň i skrytý) nemá nijak odlišenou ikonu. Pokud tedy potřebujete v průzkumníku provést nějaké změny, skrytých souborů, po dokončení operace raději zase zobrazování systémových souborů vypněte.

Zobrazení přípony souborů

Windows u většiny souborů nezobrazují příponu a už jsme si na to v průzkumníku zvykli. Zjistit ji můžete snadno ve vlastnostech souboru.

explorer_typ_souboru

Jestliže příponu potřebujete změnit, musíte povolit její zobrazení.

V okně Možnosti složky přejděte na kartu Zobrazení a v sekci Upřesnit nastavení odznačte položku Skrýt příponu souborů známých typů. Kliknutím na tlačítko OK nastavení uložte.

explorer_pripona

Poté bude možno při přejmenování souboru změnit i příponu.

explorer_change_pripona

Raději Commander než Průzkumník

Dlouhodobá změna zobrazení souborů a složek může snadno přivodit nezkušenému uživateli nejeden problém. Doporučuji proto po provedení potřebných nastavení zobrazení souborů a složek analogickým postupem zase vrátit do výchozího stavu. Osobně doporučuji pro práci s podobnými soubory používat samostatného správce souborů (Total Commander, FreeCommander, Unreal Commander, nebo průzkumníku více podobný Explorer2 lite) a v něm si zobrazování skrytých souborů a složek povolit.

11 comments for “Jak v Průzkumníku zobrazit skryté a systémové soubory

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.