Hlavička - Mezi monitorem a židlí

Vyhledávejte na Googlu efektivně!

Na internetu si najdete prakticky cokoliv – záznam včerejšího pořadu, který vám utekl v televizi, podklady pro seminární práci, seminární práci samotnou, informace o soukromém životě šéfa britské tajné služby MI6, fotografie z krvavě potlačených protestů na pekingském náměstí Tiananmen a snad i pověstný návod na výrobu atomové bomby (to jsem sice nezkoušel, ale věřím tomu, že kdybych tomu věnoval nějaký čas, nejspíš bych ho vygooglil). V té záplavě informací však musíte umět najít ty potřebné. Hledáte na Google? Podívejme se, jak můžete své hledání zpřesnit, zrychlit a zefektivnit! Nepoužíváte Google? Čtěte taky – nebudeme vás nutit ho používat, ale stejné nebo podobné triky vám umožní zpřesnit vyhledávání i ve vašem oblíbeném vyhledávači…

Zpřesňujte vyhledávání dalšími slovy

Nejobvyklejší způsob, jak budete vyhledávač používat, je vyhledávání pomocí klíčových slov. Chcete se zapsat do kurzů angličtiny a hledáte vhodnou jazykovku. Zobrazíte si tedy stránku www.google.cz a do vyhledávacího políčka napíšete jazyková škola. Ouha – výsledků dostanete příliš mnoho a hlavně – pokud zrovna nejste z Prahy, budou jazykové školy z vašeho města utopené někde na daleko v seznamu výsledků.

Potřebujeme výsledek zpřesnit: Přidáme další klíčové slovo – vaše město. Napíšete-li do Googlu jazyková škola Brno, většina výsledků (a rozhodně ty důležité na předních pozicích) odkazuje na stránky související s brněnskými jazykovkami.

Pokud do vyhledávacího políčka zadáte více slov, Google umístí na první místa výsledků stránky, které obsahují všechna tato slova, dále v seznamu se budou objevovat stránky, které obsahují alespoň některé z těchto slov. Při vyhledávání se zohledňuje i to, jak blízko jsou na stránce tato slova u sebe, v jakém množství se na stránce vyskytují, v jakých částech stránky (nadpisy, klíčová slova, popis stránky atd.) a jaká je návštěvnost těchto webových stránek (přesněji řečeno hodnota Google Page Rank, která ja jakýmsi měřítkem kvality určitých stránek). Z těchto parametrů Google určí na jaké pozici ve výsledcích se stránka objeví.

Fráze, samé fráze…

Neuspokojují vás stránky, na kterých se sice všechna tato slova vyskytují, ale vůbec spolu nesouvisí, protože se nacházejí v různých částech stránky? Zkuste vyhledat stránky, na kterých se vyskytuje přesně vyhledávaná fráze. Frázi uzavřete do uvozovek: zadání “jazyková škola v Brně” najde stránky, na kterých se vyskytuje přesně tato fráze a nebude vám nabízet stránky, na kterých se vyskytují např. výrazy jazyková třída… základní škola… technické muzeum v Brně…

Hvězdička

Ale co když chcete ve frázi přece jen určitou volnost ponechat? Použijte hvězdičku jako zástupný znak pro libovolné slovo (přesně řečeno více slov): zadáním výrazu “operační systém * Windows” a vyhledáte slova jako “operační systém MS Windows”, “operační systém OEM Microsoft Windows…”, nebo třeba “…změní operační systém do podoby Windows 7”.

Vzhledem k tomu, jak Google hledá normálně má použití hvězdičky smysl jen ve frázích.

Nutná a zakázaná slova

Chcete-li výsledky hledání ještě více omezit, zadejte Googlu některá z hledaných slov jako povinná. Tím odříznete spoustu balastu. Předvedeme si to na předchozím příkladu. Pokud budou hledaná slova jazyková škola Brno, budou na předních místech skutečně jazykové školy, ale půjdete-li na vzdálenější stránky výsledků, najdete tam odkazy na základní školy v Brně, umělecké školy v Brně apod.

Trváte-li na tom, že se slovo “jazyková” na stránce musí vyskytovat, napište před něj plus (bez mezery). Do vyhledávacího políčka tedy zadáte +jazyková škola Brno. Každé slovo předznamenané znaménkem plus se na nalezené stránce musí vyskytnout.

Podobně můžete chtít některé slovo z výsledků vyhledávání vyloučit. Pak toto slovo také zapište do vyhledávacího políčka, ale napište před něj znaménko minus. Například výraz Povodně ČR -1997 vám vyhledá informace o povodních v ČR, ale nezahrne mezi ně stránky referující o povodňové vlně, která se prohnala Českem v roce 1997.

Booleovské operátory

Google slyší i na slova definovaná pomocí Booleovských operátorů AND, OR. Operátor AND znamená „a zároveň“. Napíšete-li angličtina AND Brno, bude Google vyhledávat stránky, na kterých se vyskytuje slovo angličtina A ZÁROVEŇ slovo Brno. Operátor OR znamená „nebo“. Výraz angličtina OR němčina vyhledá stránky na kterých se vyskytuje slovo angličtina nebo slovo němčina (mohou tam být samozřejmě i obě zároveň). Vzhledem k tomu, že Google tento systém vyhledávání v podstatě používá automaticky, mají větší význam složitější výrazy vytvořené pomocí těchto operátorů. V těchto výrazech můžete používat závorky.

Malý příklad: potřebujete vyhledat informace o jazykových kurzech angličtiny a němčiny v Brně, můžete výraz napsat například takto: (angličtina OR němčina) AND Brno. Dostanete tak lepší výsledky, než kdybyste slova zadali do vyhledávacího políčka přímo – v takovém případě by vám Google nabídl nejprve stránky, které se týkají angličtiny i němčiny současně a teprve dále by zařadil výsledky, kde bude angličtina brno, němčina brno, ale třeba i angličtina i němčina.

Hledání stránek na konkrétní doméně

Vyhledávat můžete i na konkrétní doméně. K vyhledávacímu dotazu připojte výraz site:doména, například zadáte ubuntu site:tipypropc.cz. (mezi slovem site a doménou je dvojtečka bez mezer!) tento výraz vám vyhledá všechny výskyty slova Ubuntu na serveru www.tipypropc.cz.

Toto zpřesnění můžete využít třeba v případě, že chcete vyhledat určité věci na cizojazyčných stránkách. Potřebujete prohledat polské webové stránky? připojte k vyhledávanému výrazu site:pl.

Hledání určitého typu souboru

Může se vám hodit vyhledat na internetu dokumenty určené pro tisk nebo k dalšímu zpracování (např. dokumenty Wordu nebo soubory PDF). Pak zadejte do vyhledávacího políčka ke klíčovým slovům filetype:přípona. Chcete-li vyhledat soubory Wordu, které mají v názvu či obsahu slovo Ubuntu, zadejte do políčka ubuntu filetype:doc. Bude to fungovat především u dokumentů (doc, docx, xls, slsx, pdf, rtf, odt, ods apod.). Tento systém vám nepomůže s vyhledáváním souborů typu exe, nebo třeba pro vyhledávání empétrojek (hudebních souborů typu mp3)

Podobné stránky

Občas najdete stránky s dobrými informacemi a chtěli byste si projít více podobných stránek. do vyhledávacího políčka Googlu zadejte related:adresa (např. related:www.royalschool.cz). Google pro vás vyhledá stránky s podobným obsahem jako zadaná stránka.

Rozšířené vyhledávání

Pokud se vám nedaří sestavit vyhledávací dotaz tak podrobně, jak byste potřebovali, nebo potřebujete omezit další parametry, jako například stáří stránky, zkuste použít rozšířené vyhledávaní, které spustíte odkazem napravo od vyhledávacího políčka. Pak budete moci své parametry vyhledávání nastavit velmi podrobně a přehledně (i když vám to zabere asi více času).

Rekapitulace na závěr

+ (znaménko plus před slovem) – (např. jazyková škola Brno +angličtina) takto označené slovo se musí ve vyhledaných výsledcích vyskytovat

– (znaménko minus před slovem) – (např. jazykové kurzy Brno -němčina) takto označené slovo se nesmí ve vyhledaných výsledcích vyskytovat

„…“ – (např. „jazyková škola Brno“) uzavřením fráze do uvozovek musí výsledky vyhledávání nalézt tuto frázi

* – (např. „jazyková škola * Brno“) hvězdička ve frázi zastupuje několik libovolných slov

AND (= a zároveň) –   vyhledané stránky musí obsahovat slova spojená tímto operátorem. Operátor se píše velkými písmeny!

OR (= nebo) –  vyhledané stránky musí obsahovat alespoň jedno ze slov spojených tímto operátorem. Operátor se píše velkými písmeny!

site:doména – (např. Firefox site:tipypropc.cz) Goole bude vyhledávat zadaná slova pouze na stránkách odpovídajících zadané doméně

filetype:přípona – (např. Ubuntu filetype:PDF) budou se vyhledávat pouze soubory zadaného typu. které v názvu či obsahu obsahují vyhledávaný výraz

related:adresa – (např. related:www.anglictinavbrne.cz) vyhledají se stránky podobné zadaným stránkám

Obrázky, videa

Prozatím jsme se zabývali vyhledáváním v textovém obsahu webu. Nezapomeňte ale na to, že prakticky stejně můžete formulovat vyhledávací dotazy i pro obrázky a videa. Pokud jste to nikdy nezkusili, rozhodně vyzkoušejte: Na stránce Googlu použijte odkazy Obrázky nebo Videa, které najdete u horního okraje stránky. Vyhledávání obrázků a videí vám navíc nabídne další možnosti, u obrázků specifikaci velikosti, typ obrázku (obličej, fotografie, kresba, klipart) barevnost, u videí délku, kvalitu, datum přidání apod.

Velikonoční vajíčko na závěr

Velikonoční vajíčka – Easter Eggs jsou skryté žertíky zakomponované do programů. I Google má své Easter Egg. Až vás vyhledávání na Googlu unaví, odreagujte se malou hrou. Do vyhledávacího políčka na stránce Google.cz napište Google Easter Eggs a stiskněte tlačítko Zkusím štěstí. Objeví se velikonoční zajíček s košíčkem a na vás je sbírat do košíčku vajíčka. Posbírejte slovo GOOGLE a uvidíte, co se stane…

1 comment for “Vyhledávejte na Googlu efektivně!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.