Hlavička - Mezi monitorem a židlí

Příkazy pro konzolu zotavení

Konzole pro zotavení je na těchto stránkách věnováno několik článků. Našli jste v nich ty nejdůležitější příkazy, které potřebujete pro základní záchranné operace, a to včetně zápisu těch nejdůležitějších parametrů. Práce v konzole se podobá práci v DOSu nebo v příkazovém řádku Windows. Pro úplnost uvádím ucelený seznam příkazů, které lze v konzole použít. Podrobnosti o jednotlivých příkazech a jejich parametry či další informace zobrazíte, když zadáte do konzoly pro zotavení název příkazu s parametrem /?. Napište například bootcfg /? a stiskněte Enter.

bootcfg_params

Seznam příkazů

Attrib

Změní atributy souboru nebo adresáře.

Batch

Provede příkazy zadané v textovém souboru.

Bootcfg

Slouží ke konfiguraci a obnovení spouštěcího souboru (boot.ini).

Chdir (Cd)

Zobrazí název aktuálního adresáře nebo aktuální adresář změní.

Chkdsk

Zkontroluje disk a zobrazí zprávu o stavu.

Cls

Vymaže obrazovku.

Copy

Zkopíruje jeden soubor do jiného umístění.

Delete (Del)

Odstraní jeden nebo více souborů.

Dir

Zobrazí seznam souborů a podadresářů, které adresář obsahuje.

Disable

Zakáže systémovou službu nebo ovladač zařízení.

Diskpart

Spravuje oddíly na pevných discích.

Enable

Spustí nebo povolí systémovou službu nebo ovladač zařízení.

Exit

Ukončí konzolu pro zotavení a restartuje počítač.

Expand

Extrahuje soubor z komprimovaného souboru.

Fixboot

Zapíše do systémového oddílu nový spouštěcí sektor oddílu.

Fixmbr

Opraví hlavní spouštěcí záznam spouštěcího sektoru oddílu.

Format

Zformátuje disk.

Help

Zobrazí seznam příkazů, které lze použít v konzole pro zotavení.

Listsvc

Zobrazí seznam služeb a ovladačů, které jsou v počítači k dispozici.

Logon

Umožní přihlášení k instalaci operačního systému Windows.

Map

Zobrazí mapování písmen jednotky.

Mkdir (Md)

Vytvoří adresář.

More (Type)

Zobrazí textový soubor.

Rename (Ren)

Přejmenuje jeden soubor.

Rmdir (Rd)

Odstraní adresář.

Set

Zobrazí a nastaví systémové proměnné.

Systemroot

Nastaví aktuální adresář na kořenovou složku systému, ke které jste právě přihlášeni.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.