Hlavička - Mezi monitorem a židlí

Poškozený soubor hal.dll, ntoskrnl.exe nebo ntdll.dll

Start Windows XP někdy může skončit chybovým hlášením „Systém Windows nelze spustit. Uvedený soubor je poškozen nebo nebyl nalezen: <Windows root>\system32\hal.dll. Nainstalujte znovu uvedený soubor.“. V některých případech může hlášení alternativně za problematické označit soubory ntoskrnl.exe nebo ntdll.dll.

hal_error

Hledáte-li řešení tohoto problému, najdete obvykle návody na zkopírování těchto souborů z instalačního CD Windows pomocí Konzoly pro zotavení (Recovery console). Dlužno podotknout, že ve většině případů tato operace nevede k cíli a Windows nadále nestartují.

Chybové hlášení má zpravidla na svědomí vadný nebo chybějící konfigurační soubor pro zavádění systémů – soubor boot.ini. Opravit jej můžete několika způsoby. Doporučuji využít konzolu pro zotavení.

Nastartujte konzolu a přihlaste se k poškozené instalaci.

V konzole se musíte dostat do kořenové složky (do tzv. rootu) prvního spouštěcího disku (obvykle disk C) nebo do složky WINDOWS (C:\WINDOWS>) pokud jste jinde, použijte příkaz cd.. kterým vystoupíte o složku výše nebo cd\, jímž  přeskočíte okamžitě do rootu.

Jestliže je v příkazovém řádku C:\> nebo C:\WINDOWS>, napište příkaz

bootcfg /rebuild

jenž po krátké kontrole zobrazí dotaz, zda má přidat instalaci do souboru boot.ini. Přidání potvrdíte napsáním písmene „a“.

oprava konfigurace zaváděni systému Windows XP

Následně se zobrazí výzva k zadání identifikátoru načtení, kam můžete napsat vlastní název operačního systému (kvůli rozlišení). Pokud název nevyplníte, použije se výchozí. Po stisku klávesy Enter se zobrazí možnosti načítání OS, zde můžete napsat /fastdetect, tento příkaz má na svědomí o něco rychlejší a spolehlivější start počítače. Obě dvě možnosti však můžete ponechat prázdné a pouze je odklepnout stiskem klávesy Enter.

Nyní napište do konzoly příkaz exit, jímž ukončíte konzolu a systém se restartuje. Pokud počítač ani po tomto zásahu nenastartuje a nadále vypisuje stejnou chybu, pokuste se obnovit vypisovaný soubor.

Opět nastartujte konzolu a přihlaste se k poškozené instalaci Windows.

1. Nyní musíte nakopírovat potřebný soubor z instalačního CD do adresáře Windows. Tyto soubory se nacházejí na CD v adresáří I386.

2. Do konzoly zapište písmeno, pod kterým se vám hlásí CD/DVD mechanika (např.: D:) a stiskněte Enter.

3. Pak přejděte do složky I386 tak, že napíšete příkaz

cd I386

a stisknete Enter.

4. Nyní soubor hal.dll zkopírujeme do potřebné složky. Soubory na CD jsou obvykle komprimovány a místo originálních názvů mají poslední znak přípony nahrazený podtržítkem, soubor hal.dll tedy bude mít název hal.dl_. do konzoly zapište

expand hal.dl_ C:\Windows\system32\hal.dll

a stiskněte klávesu Enter.

obnova poškozeného souboru hal.dll

Poznámka: U souborů, které nejsou komprimovány (nemají přejmenováno poslední písmeno přípony) použijete místo příkazu expand příkaz copy, takže zápis bude vypadat takto:

copy NTDLL.DLL C:\Windows\system32\ntdll.dll

Pro soubor ntoskrnl.exe má příkaz následující podobu:

expand NTOSKRNL.EX_ C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

Po úspěšném nakopírování souborů restartujte počítač a Windows by se měla v pořádku spustit. Pokud ani tato operace nezabere a start počítače stále končí stejnou chybou, budete patrně muset přistoupit k opravě Windows (opravné instalaci).

69 comments for “Poškozený soubor hal.dll, ntoskrnl.exe nebo ntdll.dll

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.