Hlavička - Mezi monitorem a židlí

Vista velmi dlouho přistupuje na weby s IPv6

Ve Windows Vista (a patrně i ve Windows 7) je po určité době běhu problém s přístupem na weby, které jsou dostupné přes IPv6. Z nezjištěných příčin trvá DNS lookup (zjišťování číselné adresy stránek) každého požadavku minimálně 20 s. Vhledem k tomu, že všechny požadavky nezačínají ve stejnou dobu, ale jsou oproti sobě o něco posunuty, prodlouží se načítání jedné stránky klidně na několik minut. Pomůže restart systému, nebo změna jednoho nastavení ve Firefoxu.

Postihlo zpomalení IPv6 i vás?

Uvedený problém se vám může projevit například na stránkách www.nic.cz nebo www.qcm.cz, které běží na IPv6, a to jen v případě, že vaše momentální internetové připojení podporuje IPv6. Podívejte se na ipv6-test.com, kde si můžete ověřit, jak jste na tom s kterým typem připojení (IPv4 versus IPv6) nebo zkuste přístup na ipv6.google.com. Pokud stránky Google vůbec nezobrazíte, vaše konfigurace neumožňuje použití IPv6.

Jestli web, který prohlížíte, nabízí i adresu IPv6, vám prozradí ve Firefoxu rozšíření showIP (viz pozici 1 v obrázku), v Chrome pak např. rozšíření Wajig IP Reveal.

detekce přístupu na webové sránky přes protokol IPv6

K detekci zmíněného prodloužení DNS lookup lze použít například panel Síť rozšíření Firebug, jednoho z rozšíření Firefoxu klíčových pro tvorbu webových stránek. Na obrázku je číslem 2 vyznačeno znázornění délky požadavků jednotlivých složek webové stránky. DNS lookup se zobrazuje tyrkysovou barvou (na obrázku je DNS lookup podstatně kratší, než je popisováno v úvodu článku).

Jak se nenechat brzdit protokolem IPv6

Ve Firefoxu napište do adresního řádku prohlížeče about:config a stiskněte Enter. Abyste se dostali ke konfiguraci prohlížeče, musíte potvrdit, že budete opatrní.

Při vstupu do konfiguračních nastavení Firefoxu musíte potvrdit, že budete opatrní.

Najděte parametr network.dns.disableIPv6 a pokud má hodnotu false, poklepejte na tento řádek, čímž hodnotu změníte na True.

V konfiguraci Firefoxu změňte parametr network.dns.disableIPv6 na hodnotu false

Změnou tohoto parametru vypnete ve Firefoxu protokol IPv6, takže na weby, které nabízejí přístup jak přes IPv4, tak IPv6, budete připojeni přes adresu IPv4 a stránky, které mají pouze adresu IPv6 budou z Firefoxu nedostupné.

V ostatních prohlížečích bude IPv6 nadále funkční.

Chcete-li IPv6 ve firefoxu opět zprovoznit, stejným postupem poklepejte na network.dns.disableIPv6, abyste hodnotu přepnuli opět na false.

Vypnutí IPv6 okamžitě zrychlí načítání webu ve Firefoxu, není nutný restart prohlížeče. Podle mé zkušenosti (která však není podpořena dostatečným množstvím případů) se změnou uvedeného nastavení okamžitě zrychlilo připojení i v jiných prohlížečích. Přitom nejde o problém prohlížeče, ale systému.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.